EUROPA

ALEMANIA: EICHHORN

                  AMAZON DE

BELGIUM, THE NETHERLANDS AND LUXEMBURG, BENELUX: MYKKO

ESPAÑA Y PORTUGAL: NIKIDOM S.L.

                                   AMAZON ES

ITALIA: MUKAKO

PAÍSES BÁLTICOS: HEVEREN

POLONIA: BABY LAND Dariusz Staniszewski

REINO UNIDO: AMAZON UK

 

AMÉRICA

ARGENTINA: CARESTINO  

CANADA: EI BRAND MANAGEMENT INC 

USA: KOMPUGARD

        AMAZON USA

     EVERYTHING FOR THE BABY

ASIA & PACÍFICO

AUSTRALIA: COOLKIDZ AUSTRALIA PTY LTD